tümdanış sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tümdanış kelimesinin manası:

  1. Siyasal yetkece alınan önemli bir kararın, yönetilenlerce onanıp onanmadığını ortaya koymak için halkoyuna başvurma yolu.

tümdanış ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları