Tumor Necrosis Factor ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Tumor Necrosis Factor" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tumor Necrosis Factor" ne demek?

 1. Tümör nekroz faktörü

Tumor Necrosis Factor nedir? İlişkili sözcükler

 • TNF: Tümör nekroz faktörü. devamı...
 • Screening Factor: Eleme faktörü, süzme faktörü, materyalleri (veya insanları, vb.) ayırmak için kullanılan faktör/değŸişŸken devamı...
 • çevre Faktörü: Multifaktöriyel kalıtımda, genetik faktörlerle birlikte etki eden, gebelikte uterusdaki koşullardan başlayarak etkili olabilen birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörü içeren çevresel faktörler, ekolojik faktörler. devamı...
 • Geviş Getirenlerin Polioensefalomalasisi: Sığır, koyun ve keçilerde, tiyamin yetersizliğine bağlı olarak biçimlenen beyinde bakışımlı, gri ve beyaz maddede nekroz, körlük, diş gıcırdatma, aşırı tükürük salgısı, opistotonus ve çırpınmalarla belirgin bir hastalık, polioensefalomalasi, serobrokortikal malasi, serebrokortikal nekroz. devamı...
 • K Vitamini: Protrombin oluşumunda görev alan, yeşil yapraklarda ve bazı balıklarda bulunan, işkembe bakterileri tarafından sentezlenen, plazmada çözünmüş olarak bulunan protrombinin, faktör II, faktör VII, faktör IX ve faktör X’un karaciğerde oluşabilmesi için gerekli olan eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresinin uzaması, bağırsak kanamaları görülen K1 (alfa fillokinon) ve K2 (beta fillokinon, fornokinon) K3 (menadion) gibi tipleri olan kanın devamı...
 • Risk Factors: Risk faktörleri,bir insanın hastalığŸa veya enfeksiyona yakalanma olasılıklarını artırdığŸı kanıtlanmışŸ faktörler/genler devamı...
 • Direnç Faktörü: Birçok bağırsak bakterilerinde bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plâzmitler. R faktörü, rezistans faktörü. Birçok bakteride bulunan ve antibiyotiklere dayanıklılık faktörü taşıyan plazmitler. devamı...
 • Prokonvertin: Kan pıhtısının oluşumu sırasında faktör X ile aktifleşerek aktif bir proteaz olan konvertine dönüşecek olan öncü madde. Faktör VII. Faktör VII. devamı...
 • Sonlanma Faktörleri: Protein sentezi sırasında sentezlenen polipeptit dizisinin ribozomdan ayrılmasını sağlayan bir grup protein faktöründen biri. Prokaryotlarda RF, ökaryotlarda eRF olmak üzere iki tiptir. Faktör R, terminasyon faktörü. devamı...
 • Edafik Faktör: Toprağın, canlılar üzerindeki kimyasal ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan etkileri. Canlıların yaşantısını sürdürdüğü substratum düzeyindeki faktörleri değiştiren veya bu faktörlerin yerini alabilen lokal faktörler. devamı...

Tumor Necrosis Factor ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.