türdeş süreç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte türdeş süreç kelimesinin manası:

  1. (Olasılık kuramı) 1) Verilen iki zamanda, herhangi iki durum arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu iki durumun değerleri arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. 2) Herhangi iki zamanda, verilen iki durum değeri arasındaki geçiş olasılığı yalnızca bu zamanlar arasındaki çıkarıma bağlı olan olasılıksal süreç. Bu süreçlerden birincisine uzaydatürdeş süreç, ikincisine zamanda ;türdeş süreç denir.

türdeş süreç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları