türemiş kelime nedir

Türemiş Kelime Nedir?

Türemiş kelime, bir kök kelimeye ek veya sonek getirilerek oluşturulan kelimedir. Kök kelime, türemiş kelimenin temel anlamını taşır. Ek veya sonek ise, kök kelimenin anlamını değiştirir veya genişletir.

Örneğin, “ev” kelimesi bir kök kelimedir. “Ev” kelimesine “-lik” eki getirilerek “evlilik” kelimesi türetilmiştir. “Evlilik” kelimesi, “ev” kelimesinin anlamını “evli olma durumu” olarak değiştirmiştir.

Türemiş Kelimelerin Oluşumu

Türemiş kelimeler, çeşitli yollarla oluşturulabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Ek getirme: Kök kelimeye ek getirilerek türemiş kelime oluşturulur. Örneğin, “ev” kelimesine “-lik” eki getirilerek “evlilik” kelimesi türetilmiştir.
  • Sonek getirme: Kök kelimeye sonek getirilerek türemiş kelime oluşturulur. Örneğin, “ev” kelimesine “-ci” soneki getirilerek “evci” kelimesi türetilmiştir.
  • Kök kelimeyi tekrarlama: Kök kelime tekrarlanarak türemiş kelime oluşturulur. Örneğin, “ev” kelimesi tekrarlanarak “evev” kelimesi türetilmiştir.
  • Kök kelimeyi kısaltma: Kök kelime kısaltılarak türemiş kelime oluşturulur. Örneğin, “ev” kelimesi kısaltılarak “ev” kelimesi türetilmiştir.
  • Kök kelimeyi birleştirme: İki veya daha fazla kök kelime birleştirilerek türemiş kelime oluşturulur. Örneğin, “ev” ve “sahibi” kelimeleri birleştirilerek “ev sahibi” kelimesi türetilmiştir.

Türemiş Kelimelerin Türleri

Türemiş kelimeler, çeşitli türlere ayrılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • İsim türemiş kelimeler: Kök kelimeye ek veya sonek getirilerek oluşturulan isim kelimeleridir. Örneğin, “ev” kelimesine “-lik” eki getirilerek “evlilik” kelimesi türetilmiştir.
  • Sıfat türemiş kelimeler: Kök kelimeye ek veya sonek getirilerek oluşturulan sıfat kelimeleridir. Örneğin, “ev” kelimesine “-ci” soneki getirilerek “evci” kelimesi türetilmiştir.
  • Fiil türemiş kelimeler: Kök kelimeye ek veya sonek getirilerek oluşturulan fiil kelimeleridir. Örneğin, “ev” kelimesine “-lendir” eki getirilerek “evlendirmek” kelimesi türetilmiştir.
  • Zarf türemiş kelimeler: Kök kelimeye ek veya sonek getirilerek oluşturulan zarf kelimeleridir. Örneğin, “ev” kelimesine “-ce” eki getirilerek “evce” kelimesi türetilmiştir.

Türemiş Kelimelerin Önemi

Türemiş kelimeler, dilimizin zenginliğini ve çeşitliliğini sağlar. Ayrıca, türemiş kelimeler sayesinde yeni kavramlar ve fikirler ifade edilebilir. Türemiş kelimeler, günlük konuşmamızda ve yazılarımızda sıklıkla kullandığımız kelimelerdir.

Sonuç

Türemiş kelimeler, dilimizin önemli bir parçasıdır. Türemiş kelimeler sayesinde dilimiz zenginleşir ve çeşitlilik kazanır. Ayrıca, türemiş kelimeler sayesinde yeni kavramlar ve fikirler ifade edilebilir.


Yayımlandı

kategorisi