turist ne demek

Turist Ne? Anlamı ve Kökeni

İngilizce Anlamı:

“Tourist” kelimesi İngilizce’de “turist” anlamına gelir. Bir turistik yeri gezen veya eğlenmek için başka bir yere giden kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Etimoloji:

“Tourist” kelimesi 18. yüzyılda İngilizce’ye Fransızca “touriste” kelimesinden geçmiştir. “Touriste” kelimesi ise “dönüş” veya “gezi” anlamına gelen Fransızca “tour” kelimesinden türemiştir.

Tanımı:

Bir “turist” aşağıdaki özelliklerle tanımlanabilir:

 • Geçici olarak bir yerden ayrılmış ve eğlenmek veya bilgi edinmek için başka bir yere gitmiş bir kişi.
 • Genelde kısa süreli bir gezi için başka bir yere gitmiş bir kişi.
 • Yerel olmayan ve bir yeri keşfetmek için orada bulunan bir kişi.

Turist Türleri:

Farklı türdeki turizm faaliyetlerine katılan çeşitli türde “turist” vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Kültürel Turistler: Tarihi yerleri, müzeleri ve sanat galerilerini keşfetmek isteyen kişiler.
 • Doğa Turistleri: Doğal güzellikleri, parkları ve vahşi yaşam alanlarını keşfetmek isteyen kişiler.
 • Macera Turistleri: Dağcılık, kaya tırmanışı ve su kayağı gibi maceralı aktiviteler yapmak isteyen kişiler.
 • Din Turistleri: Dinî yerleri ve ibadet yerlerini keşfetmek isteyen kişiler.
 • Sağlık Turistleri: Sağlık hizmetleri almak veya tıbbi prosedürler yaptırmak için başka bir yere giden kişiler.

Turist Etkisi:

Turizm, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan karma bir endüstridir. Olumlu etkiler şunları içerir:

 • Yerel ekonomiyi canlandırır.
 • İş olanakları yaratır.
 • Altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesini teşvik eder.

Olumsuz etkiler şunları içerir:

 • Çevresel bozulmaya neden olabilir.
 • Kültürel mirasa zarar verebilir.
 • Yerel halkla çatışmalara yol açabilir.

Sürdürülebilir Turizm:

Sürdürülebilir turizm, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirirken turizm faaliyetlerinin uzun vadede devamlılığını sağlama yaklaşımını benimler. Sürdürülebilir turizm uygulamaları şunları içerir:

 • Çevresel koruma önlemlerinin alınması.
 • Yerel toplulukların katılımının sağlanması.
 • Kültürel mirasa saygı duyulması.

Turistlere İpuçları:

Turistler, olumlu bir deneyim yaşamaya yardımcı olacak şu ipuçlarını akıllarında bulundurmalıdır:

 • Yerel geleneklere ve adetlere saygı gösterin.
 • Çevreyi koruyun.
 • Yerel işletmeleri destekleyin.
 • Kültürel farklılıklara açık olun.
 • Güvenliğinize dikkat edin.

Sonuç:

“Turist” kelimesi, eğlenmek veya bilgi edinmek için başka bir yere giden bir kişiyi tanımlamak için kullanılan yaygın bir İngilizce terimidir. Turizm, hem olumlu hem de olumsuz etkileri olan karma bir endüstridir. Sürdürülebilir turizm uygulamaları, turizm faaliyetlerinin uzun vadede devamlılığını sağlamaya yardımcı olur. Turistler, olumlu bir deneyim yaşamaya yardımcı olacak ipuçlarını akıllarında bulundurmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi