türüm sözlük anlamı nedir?

Sözlükte türüm kelimesinin manası:

  1. Varlıkların oluşumu.
  2. Bütün var olanların Allah'tan, ondan hiçbir şey eksiltmeksizin çıkması.
  3. Aşağı olanın daha yukarı olandan çıkması; çok olanın (her şeyin) "bir olan"dan çıkması. Bir olan yetkin olandır ve kendi varlığı içinde azalmadan ve değişmeden kalır, ondan türeyen ise çıkış kaynağından olan uzaklığının ölçüsüne göre gitgide yetkinliğini yitirir. Buna karşılık evrim'de (evolution) gelişmemiş bir şey, gitgide daha yetkinliğe doğru gelişir; yetkin olan yetkin olmayandan doğar.türüm Yeni Platonculuğun ana ilkesidir.türüm düşüncesini geliştirmiş olan Plotinos, tözce azalma olmadan olup bitentürüm sürecini anlamayı kolaylaştırmak için ışıyan güneş imgesini kullanır. (Yun. perilampsis = yayılan güneş ışını.) .

türüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları