tusk ne demek

Tusk: İngilizce-Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Tusk” kelimesi, İngilizce’de fil veya mors gibi hayvanların ağzından çıkan uzun, kavisli dişleri ifade eder. Bu dişler, hayvanların beslenmesi, savunması ve iletişim kurması için önemlidir. Türkçede “tusk” kelimesinin karşılığı “fildişi”dir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “tusk” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Bir filin veya morsun ağzından çıkan uzun, kavisli diş
 • Bu dişlerden yapılmış bir nesne, örneğin bir piyano tuşu
 • Bir şeyin sivri veya çıkıntılı kısmı, örneğin bir dağın zirvesi

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “tusk” kelimesinin karşılığı “fildişi”dir. Fildişi, filin dişlerinden elde edilen sert, beyaz bir maddedir. Fildişi, takı, süs eşyaları ve diğer nesnelerin yapımında kullanılır.

Kullanım Alanları

“Tusk” kelimesi İngilizce ve Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır:

 • Hayvan Bilimi: Fil ve mors gibi hayvanların dişlerini tanımlamak için
 • Sanat ve El Sanatları: Fildişinden yapılmış nesneleri tanımlamak için
 • Doğa: Dağların veya diğer doğal oluşumların sivri veya çıkıntılı kısımlarını tanımlamak için
 • Mecazi: Bir şeyin keskin veya tehlikeli yönünü tanımlamak için

Örnek Cümleler

İngilizce:

 • The elephant used its tusks to break down trees. (Fil ağaçları yıkmak için dişlerini kullandı.)
 • The piano keys were made of ivory tusks. (Piyano tuşları fildişi dişlerden yapılmıştı.)
 • The mountain’s tusk-like peak pierced the clouds. (Dağın diş gibi sivri zirvesi bulutları deldi.)

Türkçe:

 • Filin fildişleri çok değerlidir.
 • Fildişinden yapılan takı çok güzeldir.
 • Dağın fildişi gibi sivri zirvesi çok dikkat çekici.
 • Bu bıçağın fildişi gibi keskin bir ucu var.

Eş Anlamlılar ve Zıt Anlamlılar

İngilizce:

 • Eş Anlamlılar: ivory, tusk-like
 • Zıt Anlamlılar: short, blunt

Türkçe:

 • Eş Anlamlılar: diş, dişlik
 • Zıt Anlamlılar: kısa, düz

Kültürel Önem

Fildişi yüzyıllar boyunca sanat ve el sanatlarında önemli bir malzeme olmuştur. Fildişi oymalar, heykeller ve diğer nesneler birçok kültürde değerli kabul edilmiştir. Ancak fildişi ticaretinin fil popülasyonları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, birçok ülke fildişi ticaretini yasaklamıştır.

Sonuç

“Tusk” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de fil veya mors gibi hayvanların dişlerini ve bu dişlerden yapılmış nesneleri tanımlamak için kullanılan önemli bir kelimedir. Kelimenin hem gerçek hem de mecazi anlamları vardır ve çeşitli bağlamlarda kullanılır. Fildişinin kültürel önemi nedeniyle, fildişi ticaretinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi