tutanak ne demek

Tutanak: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

Tutanak, resmi bir toplantı veya işlemin kaydını tutan yazılı bir belgedir. Toplantıların, kararların ve eylemlerin doğru ve eksiksiz bir kaydını sağlar. Tutanaklar, hukuki belgeler olarak kabul edilir ve resmi amaçlar için kullanılabilir.

İngilizce Anlamı

İngilizcede “tutanak” kelimesi “minutes” olarak çevrilir. “Minutes” kelimesi, Latince “minuta” kelimesinden türemiştir ve “küçük notlar” anlamına gelir. Bu, tutanakların genellikle toplantı sırasında alınan kısa notlardan oluştuğunu yansıtır.

Türkçe Anlamı

Türkçede “tutanak” kelimesi, “tutmak” fiilinden türemiştir ve “kayıt tutmak” anlamına gelir. Tutanaklar, toplantıların ve işlemlerin resmi kayıtlarıdır ve genellikle bir sekreter veya katip tarafından tutulur.

Tutanakların Önemi

Tutanaklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

 • Resmi Kayıt: Tutanaklar, toplantıların ve işlemlerin resmi kayıtlarını sağlar. Bu, kararların ve eylemlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlar.
 • Hukuki Kanıt: Tutanaklar, hukuki belgeler olarak kabul edilir ve mahkemede kanıt olarak kullanılabilir. Toplantılarda alınan kararların ve yapılan eylemlerin kanıtını sağlarlar.
 • Kurumsal Hafıza: Tutanaklar, kuruluşların kurumsal hafızasını oluşturur. Geçmiş toplantıların ve kararların kaydını sağlarlar ve gelecekte referans için kullanılabilirler.
 • Şeffaflık: Tutanaklar, kuruluşların şeffaflığını sağlar. Toplantıların ve işlemlerin halka açık bir kaydını sağlarlar ve hesap verebilirliği teşvik ederler.

Tutanakların İçeriği

Tutanaklar genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Toplantının tarihi ve saati
 • Toplantının yeri
 • Katılanlar
 • Gündem maddeleri
 • Tartışmaların özeti
 • Alınan kararlar
 • Atanan eylemler
 • Sonraki toplantının tarihi ve saati

Tutanakların Formatı

Tutanakların formatı kuruluştan kuruluşa değişebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki bölümleri içerirler:

 • Başlık: Toplantının adı, tarihi ve yeri
 • Giriş: Katılanların listesi ve gündem maddeleri
 • Tartışmalar: Toplantı sırasında yapılan tartışmaların özeti
 • Kararlar: Toplantıda alınan kararların listesi
 • Eylemler: Atanan eylemlerin listesi
 • Sonraki Toplantı: Sonraki toplantının tarihi ve saati
 • İmza: Tutanakları tutan kişinin imzası

Tutanakların Yazılması

Tutanaklar, toplantı sırasında alınan notlardan yazılır. Tutanakları yazarken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir:

 • Objektif Olun: Tutanaklar, toplantının tarafsız bir kaydını sağlamalıdır. Kişisel görüşlere veya yorumlara yer verilmemelidir.
 • Doğru Olun: Tutanaklar, toplantıda yapılan tartışmaların ve alınan kararların doğru bir kaydını sağlamalıdır.
 • Eksiksiz Olun: Tutanaklar, toplantının tüm önemli yönlerini kapsamalıdır.
 • Özet Olun: Tutanaklar, toplantının ayrıntılı bir kaydı olmamalıdır. Bunun yerine, tartışmaların ve kararların özetini sağlamalıdır.
 • Zamanında Yazın: Tutanaklar, toplantıdan sonra mümkün olan en kısa sürede yazılmalıdır. Bu, notların hafızada tazeyken doğru ve eksiksiz tutanaklar yazılmasını sağlar.

Sonuç

Tutanaklar, toplantıların ve işlemlerin resmi kayıtlarını sağlayan önemli belgelerdir. Hukuki kanıt olarak kullanılabilirler, kurumsal hafızayı oluştururlar, şeffaflığı sağlarlar ve hesap verebilirliği teşvik ederler. Tutanakların doğru, eksiksiz ve zamanında yazılması, bunların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi