tutku sözlük anlamı nedir?

Sözlükte tutku kelimesinin manası:

  1. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.
  2. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.
  3. Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan güçlü eğilim.
  4. Uzun süreli, kalıcı ve güçlü duygulanım. //tutkular erek ve doğrultularına göre olumlu ve olumsuz, yapıcı, yaratıcı ve yıkıcı olabilirler . Olumlututku başarıya, olumsuztutku kötülüğe götürür. Hegeltutku olmadan hiç bir büyük işin başarılamayacağını söyler.
  5. güçlü istek ve coşku
  6. Güçlü istek ve coşku.

tutku ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları