Tutulu Satış ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tutulu Satış" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tutulu Satış" ne demek?

 1. Bir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satın alınması.

Tutulu Satış nedir? İlişkili sözcükler

 • Tutsat: Bir taşınmazın ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satın alınması. devamı...
 • Tutulu Kadro: Serbest bırakma işlemi yapılmadıkça kullanılamayan kadroyu ifade eder. Kamu kurumlarının uzun vadeli kadro gereksiniminin sağlanabilmesini teminen ihdas edilmektedir. devamı...
 • Düz Ipotek: Borçlunun ipotek süresince faizini belirli zaman aralıklarında, ana parayı ise vade sonunda ödediği ipotek türü. devamı...
 • Satıcı Kredisi: Dışalımcıların hâkim olduğu bir piyasada, dışsatım yapabilmek amacıyla dışalımcılara vade tanınması. devamı...
 • Kısa Vadeli Dışsatım Kredi Sigortası: Kısa vadeli dışsatımlarda sevk öncesi ve sevk sonrası için yapılan dışsatım kredi sigortası. krş. orta ve uzun vadeli ihracat kredi sigortası, denizaşırı yatırım kredi sigortası devamı...
 • Kredili Satış: Peşin olmayan ve kredi açma esasına dayanan vadeli satış. Belirlenen vade sonunda mal bedelinin ödenmesi biçiminde yapılan satış. devamı...
 • Konsolide Borç: Kısa vadeli olarak planlanıp daha sonra orta veya uzun vadeli duruma çevrilen borç. devamı...
 • Devlet Tahvili: Devletin aldığı genellikle uzun vadeli borçlar karşılığında özel ve tüzel kişilere verdiği ve sahibinin devletten alacaklı olduğunu gösteren kıymetli kâğıt veya belge. Devletin ödünç fon sağlamak amacıyla değişken veya sabit devamı...
 • Fannie Mae: (Federal National Mortgage Association) Fannie Mae, borç veren kimselerden ipotek satın alan ve onları ipotek teminatlı menkul değŸer olarak yatırımcılara geri teklif eden ABD hükümet sözleşŸmeli şŸirket ( bankaların devamlı olarak ipotek ödeneğŸi sağŸladığŸını garanti eder) devamı...
 • Alivre Satış: Vadeli satış. Bk. önceden satış devamı...

Tutulu Satış ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.