tüvenan nedir

Tüvenan: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

 • Inductor
 • Coil

Türkçe Anlamı:

 • Tüven
 • Bobin

Tanım:

Tüvenan, elektrik akımının akışına karşı koyan ve manyetik alan oluşturan bir elektrik bileşenidir. Genellikle bir telin veya iletkenin bir bobin veya sarmal şeklinde sarılmasıyla oluşturulur.

Çalışma Prensibi:

Tüvenanlar, Faraday’ın elektromanyetik indüksiyon yasasına göre çalışır. Bir tüvenden geçen elektrik akımı, tüvenin etrafında bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan, akımın yönüne karşı koyan bir elektromotor kuvveti (EMK) indükler.

Özellikler:

 • Endüktans: Tüvenin akımın akışına karşı koyma yeteneğini ölçen bir özelliktir. Henry (H) birimiyle ölçülür.
 • Direnç: Tüvenden geçen akımın neden olduğu enerji kaybını ölçen bir özelliktir. Ohm (Ω) birimiyle ölçülür.
 • Q faktörü: Tüvenin endüktansının direncine oranını ölçen bir özelliktir. Yüksek Q faktörlü tüvenler, daha az enerji kaybına sahiptir.

Türleri:

 • Hava Çekirdekli Tüvenler: Hava ile dolu bir bobinden oluşur.
 • Demir Çekirdekli Tüvenler: Demir bir çekirdek ile sarılmış bir bobinden oluşur. Demir çekirdek, manyetik alanı yoğunlaştırır ve endüktansı artırır.
 • Toroidal Tüvenler: Bir halka şeklinde sarılmış bir bobinden oluşur. Bu tasarım, manyetik alanın dışarıya sızmasını azaltır.

Uygulamalar:

Tüvenanlar, çeşitli elektrik ve elektronik uygulamalarında kullanılır:

 • Elektrik motorları: Manyetik alan oluşturmak ve motorun dönmesini sağlamak için kullanılır.
 • Transformatörler: Bir devreden diğerine elektrik gücü aktarmak için kullanılır.
 • Filtreler: Belirli frekanslardaki sinyalleri bloke etmek veya geçmek için kullanılır.
 • Osilatörler: Belirli bir frekansta salınımlar oluşturmak için kullanılır.
 • Güç faktörü düzeltme: Elektrik sistemlerinde güç faktörünü iyileştirmek için kullanılır.

Önemli Notlar:

 • Tüvenanlar, alternatif akım (AC) devrelerinde kullanılır.
 • Tüvenanların endüktansı, akımın frekansına bağlı olarak değişebilir.
 • Tüvenanlar, kısa devre edildiğinde yüksek akımlara neden olabilir.
 • Tüvenanların manyetik alanları, yakındaki diğer bileşenleri etkileyebilir.

Sonuç:

Tüvenanlar, elektrik akımının akışını kontrol etmek ve manyetik alanlar oluşturmak için kullanılan önemli elektrik bileşenleridir. Endüktans, direnç ve Q faktörü gibi özellikleri, çeşitli uygulamalarda kullanımlarını belirler.


Yayımlandı

kategorisi