üçboyutlu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üçboyutlu kelimesinin manası:

  1. Eninden ve boyundan başka, derinliği de olan,.
  2. Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yönden uyandırılabileceği gibi, optik kuralların üçboyutlu görüntüye yol açan özelliklerine başvurularak da sağlanabilir. Birinci durumda ruhsal üçboyutlu, ikinci durumda gerçek üçboyutlu filmden söz açılabilir. Üçboyutlu film terimi, yalnız başına kullanıldığında bu ikincisi anlaşılır. Gerçek üçboyutlu görüntü, gözlüklü ya da gözlüksüz sağlanabilir).

üçboyutlu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları