uçmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte uçmak kelimesinin manası:

 1. Cennet.
 2. Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak
  Örnek: Biraz havalanıp bir başka kayaya kadar uçtu. S. F. Abasıyanık
 3. Uçak vb. araçlar özel mekanizma ile yerden yükselmek, havada yol almak.
 4. Sıvı, gaz veya buhar durumuna geçmek.
 5. Rengi solmak
  Örnek: Rengi birdenbire uçtu. P. Safa
 6. Rüzgâr veya başka bir itici güçle yerinden ayrılıp uzağa gitmek.
 7. Yüksek yerden düşmek veya yuvarlanmak.
 8. Belirmek
  Örnek: Sakalı yeni çıkmış, yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu. S. F. Abasıyanık
 9. Patlayıcı madde ile parçalanmak.
 10. Yar, uçurum.

uçmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları