ücret sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ücret kelimesinin manası:

  1. İş gücünün karşılığı olan para ve mal
    Örnek: Ücret emeğin karşılığıdır. Anayasa
  2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para
    Örnek: Fiyatından daha yüksek bir ücretle satın aldı. P. Safa
  3. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.
  4. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş
  5. Emek karşılığında alınan para.
  6. Bk. ödemelik

ücret ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları