ücret Dizgeleri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ücret Dizgeleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ücret Dizgeleri" ne demek?

 1. Günlük, haftalık ,aylık götürü yüzde temeli üzerine yapılan çeşitli biçimlerdeki ödemelere dayanak olan ücretin sayışımı ve verilmesini kapsayan çeşitli yöntem ve dizgeler.

ücret Dizgeleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Parça Başına ücret: Ücretin parça başına belirlendiği sistem. krş. akord ücret sistemi devamı...
 • Ek ücret: Yasa ya da sözleşmeden kaynaklanan ve işveren tarafından işçinin ücretine yapılan her türlü ek ödeme. devamı...
 • Iş Sürelerinin Birleştirilmesi: Verilecek yıllık izinlerde işten ayrılma öncesine dayanak olmak üzere işçinin çeşitli iş yerlerinde özenek ödeyerek çalıştığı sürelerin birleştirilmesi. İşçiye ve yetimlerine bağlanacak yaşlılık ya da yetim aylıklarına dayanak olmak üzere devamı...
 • Dönüşlü Denge: Araçta, yerde ve sınırlı dayanak yüzeyi üstünde dönüşleri de kapsayan yürüme. devamı...
 • Tat Tomurcuğu: Dil üzerinde bulunan ve çeşitli papillalara yerleşmiş olan, çeşitli hücreler kapsayan, ikincil duygu hücrelerinin tat duygusunu aldığı mukoza içindeki özel yapılar. Tat papillalarında bulunan, çok katlı epitel içerisinde açık renkli devamı...
 • Kristal Dizgeleri: Dış bakışım görünümlerinden ortaya çıkarılan 32 bakışım sınıfı. (Ortak özellikleri toplanarak, |eksenlerinin durumlarına göre, altı dizgeye ayrılmışlardır: 1- kübik dizge, 2- kare prizma dizgesi 3- altıgen dizge, 4-eşkenar dörtgen dizgesi, 5- bir eğimli dizge, 6- üçeğimli dizge. devamı...
 • Alternatif Borç: İçinden sadece biri yerine getirilmek üzere birçok ödeme konusunu kapsayan ve yapılacak uygulamalarda aradaki anlaşmaya göre seçme hakkının alacaklısı, borçlusu ya da üçüncü kişiye verilmesini olumlu kılabilen borç. devamı...
 • Alternatif Borç: İçinden sadece biri yerine getirilmek üzere birçok ödeme konusunu kapsayan ve yapılacak uygulamalarda aradaki anlaşmaya göre seçme hakkının alacaklısı, borçlusu ya da üçüncü kişiye verilmesini olumlu kılabilen borç. devamı...
 • Değiştirgeç: Röle. Bir ya da birkaç araçtan ya da yayın dizgesinden, çeşitli biçimlerdeki dalgayı alan ve bunları başka bir biçimde bir ya da birkaç başka araç ya da yayın dizgesine veren devamı...
 • Yasaklanan Hakların Geri Verilmesi: Kimi cezalardan yargılı olanların kamu işlerini de görme yasaklısı olmalarına ilişkin yan cezaların belli koşulların gerçekleşmesi üzerine o yargılıya yasak edilen hakların geri verilmesini sağlayan yöntem. devamı...

ücret Dizgeleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.