üçüncü kişi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üçüncü kişi kelimesinin manası:

  1. Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip.
  2. Bir sözleşmede, ceza davasında, ya da yürütme kovuşturmasında, ilgili iki karşı yanın dışında olan kişi.

üçüncü kişi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları