üçüncül Bileşik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "üçüncül Bileşik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üçüncül Bileşik" ne demek?

 1. Üç element veya gruptan meydana gelen kimyasal bileşik.

üçüncül Bileşik nedir? İlişkili sözcükler

 • Fluoride: Flüor ile başka bir elemanın bileşmesinden meydana gelen kimyasal karışım. Florür, fluorür devamı...
 • Mutasyon: Değişinim. Gen değişinimi Dna içerisinde devamı...
 • Tarsus: Ayak bileği (Yun. tarsos: ayak) 1. Ayak bileği kemiği. 2. Böceklerde ve örümceklerde bacak bölütlerinin sonuncusu. devamı...
 • Yemlik Biüre: Ürenin kontrollü pirolizi ve onu izleyen muamelesinden meydana gelen ve en az % 35 zehirli olmayan azotlu bileşiklerden meydana gelen, azot ile üreden gelen en çok % 7 azot ve en çok % 0, 5 madeni yağ bulunabilen bir ürün. devamı...
 • Izleyici Element: Bir sistemin davranışlarını izlemek amacıyla sisteme verilen doğal veya yapay radyoaktif izotoplar; radyoaktif indikatör. Örneğin tiroid bezinin incelenmesinde radyoaktif iyot kullanılır. Biyolojik ve diğer araştırmalarda bir maddenin sonunu izlemek veya devamı...
 • Organik Bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. devamı...
 • Kompleks Bileşik: İki veya daha fazla bileşik veya iyonun bir bileşimi. 4 KCN ve Fe(CN)2’nin K4Fe(CN)6 vermesi gibi. devamı...
 • Kimyasal Madde: Belirli bir homojen bileşimi olan ve mekanik yollarla ayrılamayan maddelerin genel adı. Bütün element ve bileşikler kimyasal madde kabul edilir, çözelti, dispersiyon, alaşım ve kompozit malzemeler karışımdır. devamı...
 • Izomerlik: Aynı element bileşimine sahip olmasına rağmen, farklı yapılara sahip kimyasal bileşiklerdeki olay. devamı...
 • Kimyasal Tepkimeler: Organizmalarda meydana gelen kimyasal olaylar. Kimyasal reaksiyonlar. devamı...

üçüncül Bileşik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.