üçüncünün Olmazlığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "üçüncünün Olmazlığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üçüncünün Olmazlığı" ne demek?

 1. Birinin yalanladığı, ötekinin doğruladığı iki önermeden birinin doğru olması gerektiğini, üçüncü bir ihtimalin söz konusu olmayacağını anlatan yasa.
 2. (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren mantık ilkesi.

üçüncünün Olmazlığı nedir? İlişkili sözcükler

 • üçüncü Nün Olmazlığı: Birinin yadsıdığını, ötekinin doğruladığı iki önermeden birinin doğru olması gerektiğini, üçüncü bir olasılığın söz konusu olamayacağını anlatan yasa. devamı...
 • Süreler Mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. devamı...
 • Süreler Mantığı: Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar. devamı...
 • Altkarşıtlık Yasası: Sip V SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasa. Krş. karşıolum yasaları. devamı...
 • Zorunluluk Dağıtıcılığı: (…) eşdeğerliliğini dile getiren kipler mantığı kuralı. devamı...
 • Altıklık Yasaları: Sap=>Sip ile SeP=>SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasalar. Krş. karşıolum yasaları. devamı...
 • Mantık Ilkeleri: Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt: 1- Özdeşlik İlkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi. devamı...
 • Varolma Imi: A adından, a nın gerçek bir nesneyi gösterdiğini dile getiren Va biçimindeki önermeyi oluşturan mantıksal değişmez niteliğindeki V birli yüklem imi. || Va nın (…) tamdurumunda doğru olması, (…) demektir. Dizimsel türü: p/a. devamı...
 • Eşitlik Imi: İki addan, bu iki adın (bir tek) aynı nesneyi gösterdiğini dile getiren bir önermeyi oluşturan mantıksal değişmez niteliğindeki ikili yüklem. || Bu im ‘ = ‘ biçiminde dile getirilir. devamı...
 • ödev Değillemesi: (…) eşdeğerliklerini dile getiren ödev mantığı kuralları. devamı...

üçüncünün Olmazlığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.