ulaç veya bağ fiil sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ulaç veya bağ fiil kelimesinin manası:

  1. Kendi cümlesini arkadan gelen cümlenin fiiline çoğu zaman zarf niteliğinde olmak üzere bağlamaya yarıyan edip, ederek; ederken gibi fiil şekli. Ulaçların bir çoğu kendi mastarlarındaki anlamdan başka ve zamandan gayrı, ikinci bir fikir daha anlattıklarına göre birer kip sayılabilir: gelerek ( =gelmek suretiyle ), geldikçe ( = her gelişte ), gelince ( = geldiği anda, gelmesi ardınca ), geldiğinden ( -= gelmesinden ötürü )...

ulaç veya bağ fiil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları