ulama sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ulama kelimesinin manası:

  1. Ulanan parça, ek, katkı, ilave.
  2. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Ayırt etmek, ağaç altı, tertip etmek, art arda gibi.
  3. Ulanmış.
  4. Ulamak işi.
  5. (Derleme.. bağlantı, ulaşma, birleşme) Konuşmada art arda gelen sözcüklerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Tat-almak, ağaç-altı, tertip-etmek, artlarda vb.

ulama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları