ulaştırma işleri vergi değeri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ulaştırma işleri vergi değeri kelimesinin manası:

  1. Dar yükümlülükle bağımlı olanların Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde sağladıkları kazançların Kurumlar eliyle bağımlı yabancı ülkelerde sağlanan kazançlar gibi vergilendirilmesi.

ulaştırma işleri vergi değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları