Ultraviyolegörünür Bölge Dedektör ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ultraviyolegörünür Bölge Dedektör" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ultraviyolegörünür Bölge Dedektör" ne demek?

 1. Bir kromatografi kolonundan ayrılarak çıkan türlerin belirlenmesi için UV/görünür bir ışın kaynağından çıkan ışının kullanılması.

Ultraviyolegörünür Bölge Dedektör nedir? İlişkili sözcükler

 • Kuinakrin Hidroklorür: Başlangıçta malarya (sıtma) etkenlerine karşı kullanılmasına karşın, plasmodium vivax etkenlerine karşı etkin olmadığından dolayı bu amaçla kullanımı terk edilen ve günümüzde giardiya enfeksiyonlarını tedavi etmek amacıyla kullanılan, ağız yoluyla kullanılması durumunda sindirim kanalından kolayca emilerek tüm doku ve organlara dağılabilen, 2 ay boyunca idrarla atılarak vücuttan temizlenen, ayrıca, güvercinlerde Haemoproteus ve koksidiler, köpeklerde ise Taenia devamı...
 • Gaz Kromatografisi: Uçucu organik narkotik ve psikotrop maddeleri bozunmadan birbirinden ayırmak ve analizini yapmakta kullanılan bir tür kromatografik yöntem. Gaz halinde bir hareketli fazın ve sıvı halde (GLC) veya katı halde (GSC) devamı...
 • Tümör Nüksü: Tümörlerin operasyonla alınmasından sonra yerlerinde aynı özellikleri taşıyan yeni tümörlerin oluşması, tümör depreşmesi. İyicil tümörler kapsüllü oldukları için tüm olarak çıkarılabilir ve genellikle nüks oluşturmazlar. devamı...
 • Sürerlik Görünümü: Türkçede bir zarf-fiille yardımcı fiilin veya herhangi bir fiille durmak fiilinin birlikte kullanılmasından oluşan ve sürerlik kavramı veren görünüm. Türkçede, bir ortaçla yardımcı eylemin veya herhangi bir eylemle durmak eyleminin devamı...
 • Emülgatör: Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi. Süt ikame yemi gibi suya karıştırılarak çoğaltılıp kullanılacak maddelerin ortamda bağdaşık bir biçimde dağılmasını sağlayan, yemlere katılarak onların kararlı devamı...
 • Emülgatör: Besinlere katılan ve onların kararlı emülsüyon haline gelmesini sağlayan katkı maddesi. Süt ikame yemi gibi suya karıştırılarak çoğaltılıp kullanılacak maddelerin ortamda bağdaşık bir biçimde dağılmasını sağlayan, yemlere katılarak onların kararlı devamı...
 • Elektrometalürji: Metalürji ürünlerinin elde edilmesinde ve arıtılmasında termik elektriğin ısı ve elektroliz özelliklerinin kullanılması. Elektrikle ısıtma olaylarından yararlanılarak yapılan ve madenlere uygulanan termik işlemlerin hepsi. devamı...
 • Karbür Ağı: Ötektoidüstü çeliklerde, katılaşma ya da ısıl işlemleri sonucu çökelen karbürlerin, tane sınırları boyunca yayılarak oluşturdukları ağ. devamı...
 • Benzer ücret: Bir malın kullanılmasından doğan çıkarın para ölçüleriyle değerlendirilmesi. Bilirkişilerce benzerlerine bakılarak saptanan ücret. devamı...
 • Fotosentez: Yeşil bitkilerin ışıkta basit birleşiklerinden karmaşık yapılı organik moleküller yapması. (Yun. phos: ışık; synthesis: birleştirme) Yeşil bitkilerin kloroplâstlarında karbon kaynağı olarak karbondioksidin, hidrojen kaynağı olarak da suyun kullanılması ile yeşil devamı...

Ultraviyolegörünür Bölge Dedektör ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.