ulu eş anlamlısı nedir

Ulu Eş Anlamlısı

Ulu kelimesi, Türkçede “büyük”, “yüce”, “azametli” anlamlarına gelen bir sıfattır. Eş anlamlısı olarak ise “azametli”, “büyük”, “cemal”, “celal”, “haşmet”, “heybet”, “muazzam”, “uluviyet”, “yüce” gibi kelimeler kullanılabilir.

Ulu Kelimesinin Kullanımı

Ulu kelimesi, genellikle kişiler, nesneler veya kavramların büyüklüğünü, yüceliğini veya azametini vurgulamak için kullanılır. Örneğin:

 • Ulu bir dağ
 • Ulu bir ağaç
 • Ulu bir lider
 • Ulu bir imparatorluk
 • Ulu bir zafer

Ulu Kelimesinin Eş Anlamlılarının Kullanımı

Ulu kelimesinin eş anlamlıları da aynı şekilde, kişiler, nesneler veya kavramların büyüklüğünü, yüceliğini veya azametini vurgulamak için kullanılır. Ancak, her bir eş anlamlının kendine özgü bir anlam nüansı vardır. Örneğin:

 • Azametli: Ulu kelimesinden daha güçlü bir anlam ifade eder ve genellikle çok büyük veya görkemli şeyler için kullanılır. Örneğin: “Azametli bir saray”
 • Büyük: Ulu kelimesinden daha genel bir anlam ifade eder ve genellikle boyut olarak büyük olan şeyler için kullanılır. Örneğin: “Büyük bir ev”
 • Cemal: Ulu kelimesinden daha estetik bir anlam ifade eder ve genellikle güzel veya çekici şeyler için kullanılır. Örneğin: “Cemal sahibi bir kadın”
 • Celal: Ulu kelimesinden daha korkutucu veya saygı uyandırıcı bir anlam ifade eder ve genellikle güçlü veya otoriter kişiler için kullanılır. Örneğin: “Celal sahibi bir kral”
 • Haşmet: Ulu kelimesinden daha görkemli veya ihtişamlı bir anlam ifade eder ve genellikle önemli veya özel günlerde kullanılan şeyler için kullanılır. Örneğin: “Haşmetli bir tören”
 • Heybet: Ulu kelimesinden daha ürkütücü veya korkutucu bir anlam ifade eder ve genellikle tehlikeli veya yıkıcı şeyler için kullanılır. Örneğin: “Heybetli bir fırtına”
 • Muazzam: Ulu kelimesinden daha büyük veya olağanüstü bir anlam ifade eder ve genellikle çok büyük veya etkileyici şeyler için kullanılır. Örneğin: “Muazzam bir servet”
 • Uluviyet: Ulu kelimesinden daha soyut bir anlam ifade eder ve genellikle manevi veya ahlaki değerleri yüksek olan şeyler için kullanılır. Örneğin: “Uluviyet sahibi bir kişi”
 • Yüce: Ulu kelimesinden daha yüce veya kutsal bir anlam ifade eder ve genellikle Tanrı veya ilahi varlıklar için kullanılır. Örneğin: “Yüce Allah”

Sonuç

Ulu kelimesi ve eş anlamlıları, Türkçede büyüklük, yücelik ve azamet kavramlarını ifade etmek için kullanılır. Her bir eş anlamlının kendine özgü bir anlam nüansı vardır ve bu nedenle farklı bağlamlarda farklı kelimeler kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi