Ulusal Servet ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ulusal Servet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ulusal Servet" ne demek?

 1. Bir ülkedeki yerli iktisadi karar birimlerinin sahip olduğu iktisadi varlıkların toplam parasal değeri.

Ulusal Servet nedir? İlişkili sözcükler

 • Keynesyen Iktisat: İktisadi liberalizmin aksine devletin ve özel kesimin önemli bir rol üstlendiği karma ekonomiyi savunan, eksik işlendirme durumunda da ekonominin dengede olabileceği ve bu durumda tam işlendirmeye ulaşmak için devletin maliye politikası araçlarıyla müdahale etmesi gerektiği, denge gelir düzeyinin toplam istem tarafından belirleneceği, reel ve parasal kesimin karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu ve ekonomiye iktisadi karar birimlerinin devamı...
 • Iktisadi Gönenç: Sahip oldukları kaynakların iktisadi karar birimlerine sağladıkları fayda düzeyi veya bunların toplamı. devamı...
 • Belirsizlik Altında Karar: İktisadi karar birimlerinin birden çok olayın aynı anda var olduğu karar sürecinde, olayların sonuçlarını bildiği, ancak olayların gerçekleşme olasılıklarını bilemediği durumdaki davranış biçimi. krş. belirlilik altında karar, risk altında karar, rekabet altında karar devamı...
 • özkaynak: Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârları toplamından oluşan sermaye, diğer bir deyişle şirket varlıkları toplam değerinden borçların düşürülmesiyle hesaplanan net varlıklar. devamı...
 • Kentleşme Iktisadı: Bir şehrin oluşumu, işleyişi ve gelişiminin gerisindeki iktisadi güdüleri ve etkileri çözümlemeye çalışmasıyla bölgesel iktisadın, iktisadi karar birimlerinin davranışlarını mekânsal boyutuyla ele almasıyla da mikroiktisadın bir alt dalı. devamı...
 • Güvenli Sığınak Etkisi: Uygulanan veya beklenen yüksek vergi oranları, mülkiyet haklarına getirilebilecek olası kısıtlamalar veya olası iktisadi kriz beklentisi yüzünden iktisadi karar birimlerinin fonlarını bu tür iktisadi kısıtlama ve risklerin olmadığı daha güvenli ülkelere aktarması. devamı...
 • Genel Denge çözümlemesi: Bütün piyasaların ve iktisadi karar birimlerinin birbiriyle ilgili olduğu varsayımı altında bir piyasa ya da birimde ortaya çıkan bir değişmenin diğer tüm piyasalar veya birimler üzerinde yaratacağı etkilerin çözümlenmesine ilişkin denge koşullarının araştırılması. devamı...
 • Valuable Possessions: DeğŸErli varlıklar, yüksek kıymette olan varlıklar, bir kişŸinin sahip olduğŸu değŸerli şŸeyler devamı...
 • Beklentiler: Karar birimlerinin, iktisadi değişkenlerin gelecekte alacakları değerlere ilişkin inanç ve öngörüleri. devamı...
 • Harcama Yöntemi: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, iktisadi karar birimlerinin sonul mal ve hizmetlere yönelik yaptıkları harcamaların toplanmasına dayanan milli gelir hesaplama yöntemlerinden biri. krş. gelir yöntemi, üretim yöntemi devamı...

Ulusal Servet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.