umlaut sözlük anlamı nedir?

Sözlükte umlaut kelimesinin manası:

  1. Üzerine çift nokta koymak (harf)
  2. Bazı kelimelerin kip yapımında görülen ünlü değişikliği
  3. Bilhassa Almancada üzeri çift noktalı a veya ö veya ü harfi veya bunların temsil ettiği ses
  4. Bu harflerin üstune konulan çift nokta
  5. Kelimenin sesli harfini değiştirmek
  6. A veya o veya u üstüne çift nokta koymak.

umlaut ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları