umumı avarya sözlük anlamı nedir?

Sözlükte umumı avarya kelimesinin manası:

  1. Bk. genel ödence

umumı avarya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları