Umur ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Umur" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Umur" ne demek?

 1. Aldırış etme, önem verme

  Örnek:

  Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim? A. İlhan

 2. İşler

  Örnek:

  Artık siyaset ve hükûmet umurunu erbabına bırak! Y. K. Karaosmanoğlu

 3. görgü, bilgi, deneyim

 4. Görgü, bilgi, deneyim.

 5. (Emir. C.) Emirler. İşler. Hususlar. Maddeler.(Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. L.)

Umur nedir? İlişkili sözcükler

 • Umural: Umur-aGörgülü, bilgili ol; deneyim kazan. görgü, bilgi, deneyim kazan devamı...
 • Esheli Umur: İşlerin en kolayı. (Osmanlıca’da yazılışı: eshel-i umur) devamı...
 • Dakaiki Umur: Üzerinde gayet dikkatle durulması lazım gelen işlerin ince ve mühim noktaları. (Osmanlıca’da yazılışı: dakaik-i umur) devamı...
 • Evliyai Umur: İş başında bulunanlar, işleri idareye vazifeli olanlar.(Ey evliya-i umur! Tevfik isterseniz, kavanin-i Adetullaha tevfik-i hareket ediniz. Yoksa tevfiksizlik ile cevab-ı red alacaksınız. Zira, maruf umum Enbiyanın memalik-i İslamiye ve Osmaniyeden zuhuru, Kader-i İlahinin bir işaret ve remzidir ki; bu memleket insanlarının makine-i tekemmülatının buharı diyanettir. Ve bu Asya ve Afrika tarlasının ve Rumeli bostanının çiçekleri, devamı...
 • Umur Umun Teki: (ters söyleyişle) bir işe hiç ilgi gösterilmediğini anlatır. devamı...
 • Umur Görmüş: Önemli görevlerde bulunmuş, görgülü, olgun kimse. devamı...
 • Umur Görmek: Önemli görevlerde bulunmuş olmak. devamı...
 • Batını Umur: İşlerin, hadiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekutiyet ve kanuniyet cihetleri. (Osmanlıca’da yazılışı: bâtın-ı umûr) devamı...
 • Shocking Experience: ŞŸok edici deneyim, zor tecrübe, korkunç deneyim devamı...
 • Shocking Experience: ŞŸok edici deneyim, zor tecrübe, korkunç deneyim devamı...

Umur ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.