Umuru Mütezadde ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Umuru Mütezadde" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Umuru Mütezadde" ne demek?

 1. Aralarında uygunluk olmayan birbirine zıt şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: umur-u mütezadde)

Umuru Mütezadde nedir? İlişkili sözcükler

 • Umuru Mütenasibe: Aralarında uygunluk ve münasebet bulunan şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: umur-u mütenasibe) devamı...
 • Tezaddı Tabi: Sonradan gelenin, tabi olanın zıt olması. Tabi olanın zıt oluşu. (Osmanlıca’da yazılışı: tezadd-ı tâbi’) devamı...
 • Mütezadd: Birbirine zıt, birbirinin aksi olan. devamı...
 • Müstehilat: (Müstehil. C.) (Havl. den) Mümkün olmayan şeyler, kabil olmayan şeyler. devamı...
 • Muharremat: Haramlar. Haram edilen şeyler. Dinimizce helal olmayan şeyler. (Osmanlıca’da yazılışı: muharremât) devamı...
 • Cüziyyat: Cüz’i olan şeyler. Ufak tefek şeyler. Manası düşünüldüğünde zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler. Manası başka şeylere şamil olmayanlar. (Osmanlıca’da yazılışı: cüz’iyyat) devamı...
 • Mütenasib: Uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan, muvafık, birbirine mensub ve müşabih olan. devamı...
 • Masnuat: Sanatla yapılmış şeyler, sanat eserleri. Aslı olmayan şeyler, yapma ve düzme şeyler. devamı...
 • Incidentals: Teferruat, ucuz şŸeyler, pahalı olmayan öğŸeler, fazla değŸeri olmayan küçük şŸeyler devamı...
 • Itikadatı Batıla: Batıl, hak olmayan, asılsız şeylere inanışlar. (Osmanlıca’da yazılışı: i’tikadât-ı bâtıla) devamı...

Umuru Mütezadde ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.