Unacademic ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Unacademic" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Unacademic" ne demek?

 1. Akademik olmayan; akademik seviyede olmayan; akademik bir enstitüde veya daha yüksek öğŸrenimde öğŸrenilmemişŸ

Unacademic nedir? İlişkili sözcükler

 • Academese: Akademik argo, yüksek öğŸrenim enstitülerinde yaygın olan uydurulan ve küstah akademi jargonu devamı...
 • Academia: Akademik çevre, akademik ortam, akademik dünyanın atmosferi, yüksek öğŸrenim kurumlarıyla ilgili olan her şŸey devamı...
 • Academe: Akademik çevre, akademik ortam, akademik topluluk; okul; akademik çevreyi tercih eden, bilimsel öğŸrenimi olan kimse (özellikle öğŸretmen veya öğŸrenci) devamı...
 • Vize Sınavı: Yükseköğrenimde yarıyıl içinde yapılan sınav, ara sınav. devamı...
 • Vize: Bazı resmî kâğıtlara “görülmüştür” anlamında konulan işaret ve bu işareti koyma işi. Yükseköğrenimde yarıyıl içinde yapılan sınav, ara sınav. devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Up To Snuff: Yüksek seviyede, makbul, yeterli, umulan kadar; akıllı, zeki devamı...
 • Abu Kabir Forensic: Abu Kabir Adli Enstitüsü; İsrail’deki büyük patoloji enstitüsü devamı...
 • Harry S Truman Research: (of Peace) Harry S Truman AraşŸtırma Enstitüsü, dünya barışŸı için çalışŸan ABD merkezli enstitü devamı...
 • Half An Octave: Yarım oktav, dört ton daha yüksek veya verilen tondan daha düşŸük devamı...

Unacademic ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.