unconcerned sözlük anlamı nedir?

Sözlükte unconcerned kelimesinin manası:

  1. Alâkasız, ilgisiz, kayıtsız, duygusuz
  2. İlgisiz, karışmamış, aldırışsız, umursamaz, kaygısız, endişesiz

unconcerned ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları