undauntedly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte undauntedly kelimesinin manası:

  1. Korkusuz bir şŸekilde, gözüpek bir şŸekilde, ısrarcı veya yılmaz bir şŸekilde

undauntedly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları