undermine an effort sözlük anlamı nedir?

Sözlükte undermine an effort kelimesinin manası:

  1. Bir çabayı baltalamak, bir girişŸimi sabote etmek

undermine an effort ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları