Uniseptate ne demek? Sözlük anlamı

Tüm Türkçe sözlüklerde "Uniseptate ne demek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Uniseptate" ne demek?

 1. Bir bölmesi olan, bir bölümü olan

TDK Türkçe Sözlük İndir (Mobil ve PC İçin)

Uniseptate nedir? İlişkili sözcükler

 • Fotometri: Işık ölçümü. Bk. ışılölçüm Işık devamı...
 • Balık Unu: Kurutulmuş balıktan özel işlemlerle elde edilen un. Balığın ve balık teknolojisi artıklarının, sterilize edilerek kurutulup öğütülmesi ile elde edilen, en az % 60 ham protein içeren lizin, metiyonin, sistin ve devamı...
 • ümit Dünyası: Gerçekleşmesi çok zor olan şeyleri ummanın hoş görülmesi gerektiğini belirten bir söz. devamı...
 • Libation: İçilen içkinin mabutların şerefine bir kısmının yere dökülmesi, bu nedenle dökülen içki Şaka içki, işret. devamı...
 • Testis Atrofisi: Skrotuma inmiş olan er bezinin normal yapı ve görevini kaybetmesi sonucu hacimce küçülmesi, er bezi atrofisi. devamı...
 • Dezenfeksiyon: Mikroplardan temizleme işi. Mikropsuzlaştırma Bakteri devamı...
 • Ataerkil Düzen: İlkel ortaklık düzeninin çözülmesi aşamasında ortaya çıkan ve oymağın yaşamının her alanında erkeğin egemenliğine dayalı olan toplumsal örgütleniş biçimi. devamı...
 • Eğitim Yönetimi: 1 – Bir eğitim kurumuna ilişkin bütün işlerin denetimi ve yürütülmesi. 2- Okulun, malî ve işletmeyle ilgili konular dışında, öğretmen ve öğrenciler, öğretim programı ve yöntemleri, ders araç ve gereçleri, kılavuzluk, kol etkinlikleri gibi doğrudan doğruya öğretimle ilgili çalışmalarının denetimi ve yürütülmesi. devamı...
 • Hasılı Bilmasdar: Hakiki müessirden hasıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Mesela: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hasıl olan ses çıkmak, hasıl-ı bilmasdır’dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hasıl-ı bilmasdar’dır. (Osmanlıca’da yazılışı: hâsıl-ı bilmasdar) devamı...
 • Kangren: Vücudun bir yerindeki dokuların ölmesi Örnek: Onun bacağını kangren tehdit edip de tecrit ettiğimiz vakit daha iyi tanıdım onu. H. E. Adıvar Dokuların kansız kalarak ölmesi, ardından da kokuşma bakterileriyle enfekte olması sonucu oluşan, pıhtılaşma ve erime nekrozlarının bir arada bulunduğu patolojik değişim. devamı...

Uniseptate ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.