üniversite yönetim kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üniversite yönetim kurulu kelimesinin manası:

  1. Rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektörle, rektör yardımcılarından, fakülte dekanlarından ve doğrudan doğruya üniversiteye bağlı yüksek okul yönetmenlerinden oluşan; yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleriyle senato kararlarının uygulanmasını sağlayan önlemleri almakla görevli kurul.

üniversite yönetim kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları