ünlü boşluğu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ünlü boşluğu kelimesinin manası:

  1. (Derleme.. çatışma, ses gediği, vokal çarpışımı, gedik) Ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir başka sözcükle birleşik tek bir sözcük kurarken veya ünlü ile başlayan bir ek alınca, karşılaşan iki ünlü arasındaki boşluk. Türkçede bu boşluk ya koruma ünsüzü ile kapatılır veya ünlülerden biri düşürülerek boşluk kaldırılır: Ne+ede-yim> (nidem) , (ne+asıl) > nasıl, (gide-im) gideyim veya (gidem) vb.

ünlü boşluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları