ünlü genişlemesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ünlü genişlemesi kelimesinin manası:

  1. Kelime içindeki dar sıradan, ı, i, u, ü ünlülerinin çeşitli nedenlerle boğumlanma özellikleri bakımından geniş sıradan a, e, o, ö ünlülerine dönüşmesi olayı: ağır > ağar, boğuz > boğaz, yağız > yağaz, bağışlanmak > bağaşlamak, buñalmak > boñalmak, kumar > komar, kümes > kömes, kundura > kondura, uğramak > oğramak, ihtiyar > ehtiyar, kelime > keleme, gelince > gelence, hediye > hedBaye vb. Bu genişlemede damak ünsüzlerinin etkisi ağır basar niteliktedir.

ünlü genişlemesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları