unpresumptuous sözlük anlamı nedir?

Sözlükte unpresumptuous kelimesinin manası:

  1. Cüretsiz, cüretli olmayan, cüretkar olmayan, haddini bilmez olmayan, küstah olmayan, kendinden çok emin olmayan, kendini bilmez olmayan, kaba olmayan

unpresumptuous ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları