unsightly sözlük anlamı nedir?


Sözlükte unsightly kelimesinin manası:

  1. Göze hoş görünmeyen, çirkin görünümlü
  2. Çirkin, göz zevkini bozan, göze hoş görünmeyen

unsightly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları