up 2 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte up 2 kelimesinin manası:

  1. "edat yukarısına; yukarısında: He was climbing up the tree. AğŸaca tırmanıyordu. They went up the hill. Tepeye çıktılar. Plant it farther up the hill. Onu yokuşŸun daha yukarısında bir yere dik. It´s further up the river. Nehrin daha yukarısında bir yerde from -in ilerisinde: We live up from the mosque. Caminin ilerisinde oturuyoruz."

up 2 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları