üreteç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üreteç kelimesinin manası:

  1. Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt, jeneratör, dinamo.
  2. İşleysel erkeyi, elektriksel erkeye dönüştüren işlerge.
  3. İşleysel erkeyi, elektriksel erkeye dönüştüren işlerge.
  4. Mekanik erkeden elektrik erkesi oluşturan aygıt.
  5. Mekanik erkeyi elektrik erkesine çeviren aygıt.
  6. Kimyasal ya da fiziksel olaylar sonucu, sürekli olarak özdek ya da erke üreten aygıt.

üreteç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları