üretici Fiyatı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "üretici Fiyatı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üretici Fiyatı" ne demek?

 1. Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı.

üretici Fiyatı nedir? İlişkili sözcükler

 • Taban Fiyat: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır. devamı...
 • Sunum Fiyat Esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği devamı...
 • Ikame Etkisi: İki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin fiyatında ortaya çıkan bir değişme sonucu, aynı fayda düzeyinin korunabilmesi için tüketicinin her iki mala yönelik istem miktarında ortaya çıkan değişme. Üretim sürecinde devamı...
 • Ortalama ürün: Diğer üretim faktörleri sabitken, bir birim üretim faktörü başına düşen ürün miktarı. devamı...
 • Faktör Sunumu: Faktör piyasasında değişik fiyat düzeylerinden hanehalklarının satmak istedikleri üretim faktörü miktarı. devamı...
 • Fisher Fiyat Dizini: Paasche ve Laspeyres fiyat dizinlerinin geometrik ortalaması biçiminde hesaplanan fiyat dizini. devamı...
 • Ortalama Değişken Maliyet: Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet. devamı...
 • Satınalma: Bir birim mal, hizmet ya da üretim faktörünün piyasa fiyatından edinimi. devamı...
 • Fiyat Paralelliği: Azel piyasasındaki işletmelerin, üretecekleri mal miktarı birbirlerine bağlı olduğundan, kârlarını azaltacak fiyat rekabetinden kaçınmak için aynı fiyatı koyma eğilimi. krş. fiyat karteli, faiz karteli, kartel devamı...
 • Bireysel Sunum Eğrisi: Bir üreticinin, üretim faktörleri fiyatları ve üretim teknolojisinin sabit olduğu varsayımı altında, bir maldan satmak istediği miktar-fiyat bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri. devamı...

üretici Fiyatı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.