üretilen çözümleyici küme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üretilen çözümleyici küme kelimesinin manası:

  1. Belli bir mantık dizgesinde, K gibi bir önerme kümesinceüretilen çözümleyici küme, bu mantık dizgesine ilişkin K yı kapsayan en küçük bir çözümleyici küme demektir. || Çözümleyici çizelgede bir açık yolu oluşturan önermelerin kümesi, başlangıç önermelerince üretilen bir çözümleyici kümedir.

üretilen çözümleyici küme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları