üretim biçimi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üretim biçimi kelimesinin manası:

  1. Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemeler olan kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.nin her biri.
  2. Üretimin örgütlenme ve yürütülme tarzı.
  3. Toplumsal üretim ilişkilerinin kendine özgü biçimiyle belirlenen ve üretici güçlerin belli bir düzeyine karşılık gelen temel iktisadi örgütlenme tarzı ya da aşaması.

üretim biçimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları