üretra Bezleri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "üretra Bezleri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üretra Bezleri" ne demek?

 1. Uretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan bezler, glandula uretrales.

 2. Üretranın, özellikle pars pelvina’sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan seksüel uyarımla alkali salgı yapan ve glandula üretralis adını alan küçük alveoler bezler, glandula üretrales, Littre bezleri.

üretra Bezleri nedir? İlişkili sözcükler

 • Yanak Bezleri: Yanak kasları arasında veya yanak kaslarıyla yanak mukozası arasında bulunan bezler, glandula bukkales. Yanak kasları arasında veya yanak kaslarıyla yanak mukozası arasında bulunan bezler, glandula bukkales. devamı...
 • Kuyruk Bezleri: Özellikle ergin erkek kedilerde iyi gelişen ve kokulu bir sıvı salgılayan bezler, glandula kauda. Özellikle ergin erkek kedilerde iyi gelişen ve kokulu bir sıvı salgılayan bezler, glandula kauda. devamı...
 • Kulak Kiri Bezleri: Dış işitme yolunda bulunan kulak kiri denen salgıyı yapan bezler, glandula seruminoza. Dış işitme yolunda bulunan kulak kiri denen salgıyı yapan bezler, glandula seruminoza. devamı...
 • Tükürük Bezleri: Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez. Yapılan salgıyı ağız boşluğuna akıtan, makroskobik ve mikroskobik tükürük bezi olmak üzere ikiye ayrılan dış salgı bezleri. Makroskobik tükürük devamı...
 • Glandula Kardiyaka: Mide mukozasının pars cardiaca’sında yer alan bezler. Mide mukozasının pars cardiaca’sında yer alan bezler. devamı...
 • Damak Bezleri: Damak mukozasının altında, orta hattın sağında ve solunda iki grup hâlinde bulunan damak tükürük bezleri, glandula palatina. Damak mukozasının altında, orta hattın sağında ve solunda iki grup h devamı...
 • Küçük Vestibulum Bezleri: Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae’de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores. Tüm hayvan türlerinde vestibulum vaginae’de orta çizgi boyunca bulunan küçük mukoza bezleri, glandula vestibulares minores. devamı...
 • Ter Bezleri: Memeli hayvanların deri altlarında her tarafa dağılmış olarak bulunan, salgısını akıtıcı kanallar vasıtası ile vücut yüzeyine akıtan, hücreleri çok kıvrımlı ve tek katlılık gösteren, ekrin ve apokrin olmak üzere ikiye ayrılan uzun tubuler bezler, glandula sudorifera. Gerçek ter bezleri olan ekrin bezlerin salgısı sıvı ve kokusuzdur ve kılsız deri bölgelerinde yer alır. Apokrin ter bezleri devamı...
 • Mide Bezleri: Midedeki sindirim enzimlerini salgılayan, basit ya da birleşik tüp şeklinde olan, mide duvarının kaidesinde bulunan, pepsin, renin, hidroklorik asit ve mukus salgılayan bezler. Gastrik bezler. devamı...
 • Dış Salgı Bezleri: (Yun. exo: dışa doğru; krinein: ayırmak) Salgı yapıcı kısım ve Salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler. Örnek: Bağırsakdaki goblet hücreleri, pankreastaki asinar hücreler. Ekzokrin bezler. devamı...

üretra Bezleri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.