üretra bezleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üretra bezleri kelimesinin manası:

  1. Uretranın, özellikle pars pelvina'sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan bezler, glandula uretrales.
  2. Üretranın, özellikle pars pelvina'sı mukozasında dağınık vaziyette bulunan seksüel uyarımla alkali salgı yapan ve glandula üretralis adını alan küçük alveoler bezler, glandula üretrales, Littre bezleri.

üretra bezleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları