üreyen Tabaka ne demek?

Türkçe sözlüklerde "üreyen Tabaka" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "üreyen Tabaka" ne demek?

 1. Genellikle silindirik ya da kübik, değişik şekilli, bazal lâminaya yan dezmozomlarla, birbirlerine ise dezmozomlarla bağlı, mitoz bölünme yeteneği fazla olan hücrelerin bulunduğu deri epidermisinin en alt tabakası. Bazal tabaka, germinatif tabaka, Malpighi tabakası.

üreyen Tabaka nedir? İlişkili sözcükler

 • Dikensi Tabaka: Derinin epidemisinde, bazal tabakanın üzerinde, çok köşeli, kübik ya da biraz yassılaşmış hücreleri olan, sitoplâzmalarında çok fazla filament bulunan, filament dolu sitoplâzmik dikensi çıkıntılarla ve dezmozomlarla birbirine iyice bağlanan hücreleri olan, bazal tabaka (stratum basale) ile birlikte Malpighi tabakasını oluşturan, mitoz bölünme kabiliyeti yüksek hücre tabakası. devamı...
 • üreyen Kat: (karşılık: Malpighi katı, stratum germinativum), (Lât. stratum=kat, (Lât. germen = tomurcuk: Üst-derinin (epidermis) en alt katı olup silindir biçimi olan ve yukarı doğru yassılaşan birkaç göze sırasından yapılmış olup üst-derinin öteki katlarını meydana getirir. devamı...
 • Sert Tabaka: Göz akı. Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan, kökler ve suyun o bölüme girişini engelleyen yoğun tabaka. devamı...
 • Tanecikli Tabaka: (Lat: stratum: kat; granulum: tanecik) Üst derinin (epidermis) üreyen tabakası (stratum germinativum) üzerinde hücrelerinin sitoplâzmasında keratohiyalin tanecikleri bulunan tabaka. Granüllü tabaka. Üst derinin üreyen tabakası üzerinde hücrelerinin sitoplazmasında keratohiyalin tanecikleri devamı...
 • Dermal Tabaka: Süngerlerde vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka. Bazı canlı gruplarında vücut hücrelerinin meydana getirdiği ve ektoderme karşılık olan dış tabaka. devamı...
 • Dikensi Kat: Deri epidermisinin bazal katmanının üzerinde yer alan birkaç katlı dikensi hücrenin oluşturduğu katman. Stratum bazaleyle birlikte bu katmana doğurucu katman adı da verilir. devamı...
 • Koryokapiler Tabaka: Retinanın beslenmesi için önemli görev yapan, gözün damar tabakasının ince kan damarlarınca zengin iç tabakası. devamı...
 • Dış Kas Tabakası: Sindirim kanalının mukoza ve submukoza tabakalarını dıştan çeviren, içte halkasal, dışta boyuna olmak üzere iki tabaka hâlinde bulunan kas tabakası. devamı...
 • Blastomer: (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri. devamı...
 • Ağtabaka çukuru: Sarı beneğin daha ince ve bundan ötürü daha zayıf olan orta yeri, yalnız konilerin bulunduğu en ayrıntılı görme alanı. devamı...

üreyen Tabaka ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.