ürik asit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ürik asit kelimesinin manası:

  1. Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3).
  2. Bazı memelilerde pürin metabolizmasının son ürünü. 2,6,8-trioksipürin.
  3. Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda (böcekler) azotlu boşaltım maddesi. Ürat.
  4. Primatlar, dalmaçya ırkı köpekler, sürüngenler, kanatlılar ve bazı böceklerde pürin katabolizmasının son ürünülitik asit.
  5. Pürin katabolizmasının bir son ürünü, litik asit.

ürik asit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları