üriner şistosomozis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte üriner şistosomozis kelimesinin manası:

  1. Schistosoma haematobium'un neden olduğu kan işeme gibi semptomlarla ayırt edilen idrar torbası yangısı, endemik hematüri, genitoüriner şistosomozis, şistosomozis hematobiya.

üriner şistosomozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları