ürünlerin anında doğuş kuramı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ürünlerin anında doğuş kuramı kelimesinin manası:

  1. İskoç bilgini Andrew Lang'ın ileri sürdüğü kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel bir gelişim ya da kültürel etkileşim olmadan bağımsız bir biçimde ve ansızın doğabileceklerini öngören görüş.

ürünlerin anında doğuş kuramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları