Usalırlık ölçütü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Usalırlık ölçütü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Usalırlık ölçütü" ne demek?

 1. Bir gözlem yordamıyla elde edilen bilgilerin gerçekliğini sınamak üzere başvurulan, bir yanıtlayıcının belli sorulara yanıt verme güç ve yetisinde olup olmadığını sınama yolu.

Usalırlık ölçütü nedir? İlişkili sözcükler

 • Eleme Sorusu: Belli sorulara alınmış yanıtların geçerliğini ölçmek amacıyla kullanılan, sağladığı bilgiyle yanıtlayıcının yanıtlama niteliğinde olmadığı soruları elemeye yarayan ölçüt soru. devamı...
 • Sınama Sorusu: Yanıtlayıcıların belli sorulara verdikleri yanıtların dürüstlük düzeylerini saptamak üzere sorulan dolaylı ve olgusal yoklama sorusu. devamı...
 • Yoklama Sorusu: Belli sorulara alınan yanıtların nedenlerine ve gerekçelerine inmeyi amaçlayan sınama sorusu. devamı...
 • Durbin Watson Sınaması: Durbin Watson katsayılarından hareketle istatistiksel olarak hata terimleri arasında ilişkinin bulunup bulunmadığını anlamaya yarayan sınama yöntemi. (bağlanım çözümlemesi) Artıklar arasında özilişki olup olmadığını araştırmak için geliştirilmiş bir sınama. devamı...
 • Geçerlik Sınaması: Bir ölçme aracıyla elde edilen ölçümlerin, gerçekten ölçüm konusuna ilişkin yada uygun olup olmadığını sınama işlemi. devamı...
 • Duygusal Yük: Bir soru çizinliğinin kimi yanıtlayıcılara yüklediği ve onları sorulara yanıt vermekten alıkoyabilecek olumsuz duygu. devamı...
 • Gerçekleme Yaklaşımları: Bir varsayımı sınayarak gerçeklemek üzere başvurulan ve uygunluk, ayrım, birlikte değişmeler ve tortu yaklaşımlarından oluşan belli başlı sınama yolları. devamı...
 • Dış ölçütler: Bir ölçme aracının, yaptığı ölçümlerde bağımsız ölçü sayılabilecek belli durum ya da ayrıtlara uygun düşüp düşmediğine bakarak geçerliğini sınama, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. devamı...
 • Guttman ölçekleme Yordamı: Ölçeğin tek boyutluluğunu sağlamak ya da ölçüye vurulan içerikler, özellikler evreninin ölçeklenebilir olup olmadığını sınamak üzere bir ölçek sınarının onaylanması durumunda daha az aşırı olan tüm snarların onaylanması ve daha aşırı olan tüm snarların onaylanmamasını gerektiren böylelikle tutarlılık ya da yığışımlılık koşulunun yerine getirilmesini öngören yordam. devamı...
 • Guttman ölçekleme Yordamı: Ölçeğin tek boyutluluğunu sağlamak ya da ölçüye vurulan içerikler, özellikler evreninin ölçeklenebilir olup olmadığını sınamak üzere bir ölçek sınarının onaylanması durumunda daha az aşırı olan tüm snarların onaylanması ve daha aşırı olan tüm snarların onaylanmamasını gerektiren böylelikle tutarlılık ya da yığışımlılık koşulunun yerine getirilmesini öngören yordam. devamı...

Usalırlık ölçütü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.