Use 1 ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Use 1" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Use 1" ne demek?

 1. Kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı. tüketmek, kullanmak: We used two bars of soap last week. Geçen hafta iki kalıp sabun tükettik. (birini) kullanmak, sömürmek, istismar etmek: They used her for their own ends. Onu kendi amaçlarına ulaşŸmak için kullandılar. davranmak: He uses people badly. İnsanlara kötü davranıyor. (sigara, içkib.´ni) içmek, kullanmak: He´s using drugs. UyuşŸturucu kullanıyor. up tüketmek, harcamak. to GeçmişŸ zaman ekiyle kullanılır. GenişŸ zamanın hikayesini gösterir: He used to go there every week. Eskiden her hafta oraya giderdi. He used to be a farmer. Eskiden çiftçiydi.

Use 1 nedir? İlişkili sözcükler

 • Week End: Hafta Türetilmiş Kelimeler (bis) week, week after week, week by week, week in week out, week rate, biweekly, midweek, semiweekly, triweekly, week end  devamı...
 • Kept For Future Use: İleride kullanmak üzere tut devamı...
 • Keep For Future Use: İleride kullanmak üzere tut devamı...
 • Acceptable Use Policy: Kabul Edilebilir Kullanım Politikası; bir internet erişŸim sunucusu üzerindeki kullanıcıların uyması gereken yönergeler devamı...
 • Used 1: KullanılmışŸ; elden düşŸme, eski: He sells used books. Eski kitap satıyor. I don´t want a used car. KullanılmışŸ araba istemem. ” devamı...
 • Fall Out Of Use: Kullanımdan kalkmak, kullanılmamak devamı...
 • Go Out Of Use: Kullanımdan kalkmak, kullanılmamak devamı...
 • Ill Stay Here For A Couple Of Weeks: Burada birkaç hafta kalacağŸım. (Yazılışı: i’ll stay here for a couple of weeks) devamı...
 • Uses: Kullanılanlar devamı...
 • Used: Kullanılmış, eski devamı...

Use 1 ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.